2 mands Webbureau startet op på bagkanten af .com crashet
Design, udvkling (php, mysql, html,css) ca alt web vi kunne komme i nærheden af